Ynglings citater:

Skil det hele ad, Men gør det, mens det virker. Saml det så igen. Sig nej den næste dag. Sig ja den næste uge – det næste år. – Peter Sommer

Cogito ergo sum – Jeg tænker, derfor er jeg – Descarte